Introductie

Sinds 1985 voeren wij onderzoeken uit in het domein van de viscerale osteopathie. De resultaten van de eerste statistische studie gebaseerd op de radiologische en echografische documenten, hebben een georganiseerde en herhaalde viscerale dynamiek aangetoond. Dit geeft duidelijk aan, dat de viscerale spieren zich verplaatsen in fysiologische condities,op een specifieke en gelijkaardige manier, onder invloed van de verhoging van de abdominale druk, veroorzaakt door de diaphragmatische ademhalingsbeweging.Een andere studie gebaseerd op radiologische documenten heeft aangetoond, dat deze viscerale dynamiek gemodifieerd kan worden in het geval van abdominale klachten(gastralgie, reflux….)en een gedefinieerde klacht lijkt overeen te komen met een specifieke dynamische modificatie. Een derde studie heeft het ons mogelijk gemaakt een inter-visceraal druk model te ontwikkelen: opvallende statistische correlaties komen naar boven tussen bepaalde dynamische viscerale parameters en leiden naar verticale en gekruisde abdominale drukpeilers.In het op gang zetten van ‘Evidence based Medicine’,hebben we een kwalitatieve meta-analyse van de diafragmatische functie uit gevoerd.Enkele honderden studies zijn nagetrokken en gesynthetiseerd, om zo mogelijk te maken, in zekere zin de functie en disfunctie van het diafragma te begrijpen, hoe en waarom deze drukpeilers zich kunnen ontwikkelen. Meer recente werken hebben de notie van ‘visceral slide’ meer naar voren gebracht en daardoor een ruimte gecreéerd voor een discussie met de medische wereld. Deze werken maken het mogelijk om een globale aanpak van osteopathie op te bouwen en er de viscerale osteopathie in te integreren. Wij stellen nieuwe viscerale normalisaties voor, gebaseerd op de kennis van deze fysiologische dynamiek en zijn disfuncties op de visco-elastische eigenschappen van de weefsels en deze integreren in de globale aanpak van de drukpeilers. Een andere kwalitatieve meta-analyse van de functie en mechanische uro-genitale disfunctie geintegreerd in het drukpeilers model, heeft ons er toe geleid om een programma van uro-genitale normalisaties langs een uitwendige weg te ontwikkelen .Daarnaast gaan we door met onze onderzoeken in samenwerking met de ingenieurs van de FPM(Mons-Belgie) om een systeem, via medische beelden, voor de viscerale dynamiek analyse te ontwikkelen.