Normalisaties

THERAPIE

Aan het eind van drie nieuwe jaren onderzoek, hebben we heel natuurlijk vorm gegeven aan deze studie met als uitmonding op de PRAKTISCHE as, via een programma ORIGINELE VISCERALE NORMALISATIES gebaseerd op onze conclusies.

We hebben een manuele test opgesteld die het toelaat om de te behandelende niveaus te lokaliseren: De fasciale inductie test(foto’s) bestaat uit het uitoefenen van een strekbeweging van de weefsels in de geteste viscerale zone, teneinde het antwoord van het weefsel proberen waar te nemen. Normaal weefsel antwoordt op de strekking met een soort elastische terugstuit. De fasciale inductie baseert zich op 2 parameters:

1. De stijfheid van het weefsel(verdikt weefsel)

2. De elasticiteit van het weefsel(geen elastische “terugstuit”) die het toelaat de diagnose te stellen:

A. De vlotheid van de viscerale zone: gemakkelijke richting naar de inademing of uitademing. De naam van het letsel wordt gegeven door de gemakkelijke richting

B. De vastheid van de viscerale zone(geen beweging)

Deze testen, uitgevoerd aan het begin van de behandeling, maken het mogelijk om de bevestigde viscerale zone te behandelen. Na de manuele normalisatie, maken de testen het nog mogelijk om de effecten van de normalisaties te bevestigen, alsmede de terugkeer of niet naar de normale weefsel en dynamiek. Laten we ons er aan herinneren dat de osteopathische viscerale normalisaties als doel hebben het bevrijden, via manuele technieken, alle druk die de viscero-diafragmatische biodynamiek forceert, het restaureren van de elasticiteit van de organische fasciae met als doel de homeostasie daarin te behouden(deze is geintegreerd in een benaderd synthese geval). Deze normalisaties kunnen beslissend zijn, niet alleen op visceraal niveau(behandeling van dyspepsie, constipatie, colite,…) maar ook in een meer globaal kader(behandeling van lombalgie, cervicalgie,cephalee,…).

NORMALISATIE VAN DE ZONE RECHTER NIER

Foto: NORMALISATIE VAN DE DE NIERREGIO

De peilen geven de richting aan van de verplaatsing van de handen.

Normalisatie van de niereregio

VIDEO : NORMALISATIE VAN DE NIEREREGIO (20Mo)

NORMALISATIE VAN DE MAAGREGIO

Photo: De peilen geven de richting aan van de verplaatsing van de handen.

Normalisatie van de maagregio

VIDEO : NORMALISATIE VAN DE MAAGREGIO

Belangijke opmerking:

Vanuit ons gezichtspunt, is het niet nodig, om tijdens de diagnosetesten en viscerale normalisaties, met nauwkeurigheid te zoeken naar het te lokaliserende orgaan. Volgens ons, zelfs met een getalentueerde osteopaat,kan men niet met zekerheid de positie van de organen verandelijk van vorm en situatie,dwars door het aponévrotisch abdomino-musculo raakvlak waarin ze verward zijn, vaststellen. In deze condities, prefereren we te spreken van “testen en normalisaties van de viscerale zones” in een veronderstellend evenwicht van het orgaan. Deze fascio-viscerale “zone” zou schijnbaar verstijven en zijn elasticiteit verliezen in het kader van de viscerale osteopatische disfunctie.

Deze notie van de zone zegt trouwens ook, dat volgens ons het onmogelijk is, om met zekerheid de hoofdoorzaak van welke disfunctie dan ook te verduidelijken. Inderdaad de mengeling van de viscer-,diafragmatische-,thoracieke-,wervelkolom-,schedel-,enz. fenomenen is zodanig, dat het willen vinden van de hoofdoorzaak en dus alles willen weten van de patient, onmogelij is.

De osteopaat kan alleen maar “hier en nu” de patient kennen, zelfs als hij probeert de patient zo globaal mogelijk te omlijnen.